راهنمای ثبت کانون ها در سامانه همگام
دستورالعمل ارزشیابی پایه نهم ۹۸ – ۹۷
منابع آزمون علمی و تخصصی ۱
منابع آزمون علمی تخصصی ۲
فرم رضایت والدین و گواهی پزشکی مسابقات
دانلود اپلیکیشن کاهش حجم تصاویر
دانلود برنامه آفیس برای اندروید
فرم پزشکی ورزشی
فرم جدید طبق دفتر کار 99-98
پر کردن فرم پزشکی در ابتدای سال تحصیلی الزامیست .
گواهی اشتغال به تحصیل

فایل ورد 2010

فرم آلبوم مسابقات
دانلود دفتر کار
دانلود کتاب راهنما