شیوه نامه درس تربیت بدنی در کرونا
كنترل وزن و چاقي دانش آموزان با رويكرد ترویج سبک زندگی فعال و سالم
راهنمای ثبت کانون ها در سامانه همگام
دستورالعمل ارزشیابی پایه نهم ۹۸ – ۹۷
منابع آزمون علمی و تخصصی ۱
منابع آزمون علمی تخصصی ۲
فرم رضایت والدین و گواهی پزشکی مسابقات
دانلود اپلیکیشن کاهش حجم تصاویر
دانلود برنامه آفیس برای اندروید
فرم پزشکی ورزشی
فرم جدید طبق دفتر کار 99-98
پر کردن فرم پزشکی در ابتدای سال تحصیلی الزامیست .
فرم گواهی اشتغال ویژه دانش آموزان
فرم آلبوم مسابقات
دانلود دفتر کار
دانلود کتاب راهنما