برگزاری کارگاه مجازی نقد و بررسی شیوه نامه درس تربیت بدنی در کرونا

لطفا پس از مطالعه مطالب که به صورت PDF  در زیر بارگزاری و قابل دانلود میباشد را مطالعه

و سپس برداشت کارشناسی و نظرات و پیشنهادات خود را در کادر زیر تایپ و ارسال نمایید .

زمان شرکت در کارگاه تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ میباشد .

 

شیوه نامه درس تربیت بدنی در کرونا